Partners

De regenboog groep

Vanuit onze visie dat ieder mens de moeite waard is, wil De Regenboog Groep mensen met ernstige effecten van hun (sociale) armoede kansen bieden om naar hun wensen en mogelijkheden deel te nemen in onze maatschappij.

Civic Amsterdam

Civic Amsterdam is in Noord actief op het gebied van participatie. Wij helpen bewoners de buurt te leren kennen, hun talenten te ontwikkelen en de taal te leren. Je kunt via Civic deel nemen aan leuke activiteiten of we begeleiden je bij het opzetten van je eigen activiteit.

LEEFKRINGHUIS

Onze missie is op laagdrempelige wijze ondersteuning te bieden aan de kwetsbare medemens. Onze basis is vertrouwen!

Dock

Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar ondersteunen.

Doras maatschappelijke dienstverlening

Iedereen doet ertoe en heeft recht op kwaliteit van leven. Buurtbewoners in Noord kunnen bij ons terecht voor gratis advies en hulp op het gebied van welzijn, maatschappelijk werk, (jongeren) schuldhulpverlening, wet- en regelgeving, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Prisma

Alle mensen hebben recht op een goed leven met plezier. Prisma vindt het belangrijk dat ook mensen met een verstandelijke beperking gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Wij zetten ons in voor de deelname van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in Amsterdam.

Stichting Spin

Met spelbegeleiding en allerlei activiteiten zet SPIN kinderen én volwassenen in beweging. Samen werken we aan een positieve pedagogische omgeving. Bijvoorbeeld met onze Spelinlopen waar ouders opvoedingsvragen kunnen delen. Met de stem van kinderen zélf bouwen we aan leuke buurten!

Stichting Wijsneus

Stichting Wijsneus organiseert allerlei activiteiten buiten schooltijd op basisscholen, in de Huizen Van de Wijk en op andere locaties. Voor het aanbod kijken en luisteren we goed naar wat de Kids In Noord zelf willen!

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Wij zijn als Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) sinds 1989 het expertisecentrum als het gaat om vrijwilligers(werk) in Amsterdam. Het is onze passie om mensen uit alle hoeken van de samenleving te helpen om zich maatschappelijk nuttig te maken.